Bedrijfsprofiel

Sonnection B.V. is in 1996 gevestigd en levert primair diensten op het gebied van E-mail en Directory Services. Daarnaast worden ook, in beperkte mate, produkten hiervoor geleverd.

Bij diensten gaat het om het geven van advies en het uitvoeren van implementatie werkzaamheden voor (veelal) e-mail gerelateerde projecten. Bijvoorbeeld bij het migreren of integreren van e-mail systemen, het opzetten of integreren van directory services, advisering op het gebied van anti-SPAM maatregelen of het integreren van anti-virus software met e-mail programmatuur.

Voor klanten die graag produkten en diensten van dezelfde leverancier betrekken levert Sonnection ook produkten op het gebied van e-mail en directory services. Sonnection heeft reseller overeenkomsten voor de verkoop van produkten van Process Software (www.process.com), van Sophos (www.sophos.com) en van Zantaz (www.zantaz.com).

Sonnection heeft een ruime ervaring opgebouwd bij het uitvoeren van en deelnemen aan grote migratie- en integratieprojecten. Naast kennis over e-mail en directory services is voldoende kennis van netwerken, protocollen, firewalls etc. aanwezig om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen.

De klanten van Sonnection bevinden zich zowel bij overheid (en semi-overheid) als bij het bedrijfsleven. Binnen het bedrijfsleven werkt Sonnection voor bedrijven in vrijwel elke sector, zoals industrie, transport, uitgeverij, dienstverlening, advisering en telecommunicatie. Op verzoek kunnen wij referenties verstrekken bij één of meer van de genoemde instellingen en bedrijven, zodat u zich een beeld kunt vormen van werkwijze en deskundigheid. De projecten, waarbij Sonnection betrokken was, verschillen in omvang en variëren van ca. 50 mailboxen tot meer dan 600.000 mailboxen.

Sonnection is een klein bedrijf. In deze tijd van schaalvergroting lijkt dit een nadeel. Wij zien het echter als voordeel: snel schakelen, korte reaktietijden, lage overhead. En niet in de laatste plaats: voor een klein bedrijf is het uitermate belangrijk dat de klant tevreden is over de bereikte resultaten en prijs/prestatie verhouding.