PreciseMail Anti-SPAM Gateway

PreciseMail Anti-SPAM Gateway (hierna afgekort tot PreciseMail) is een geavanceerd produkt om SPAM te elimineren. PreciseMail werkt daar, waar de werking ervan het meest effektief is: op de plaats waar een bericht binnenkomt bij uw bedrijf. Dit biedt belangrijke voordelen ten opzichte van andere oplossingen: het is eenvoudiger en goedkoper om deze maatregel op één plaats te nemen, dan wanneer vele gebruikers allemaal zelf hun anti-SPAM maatregelen moeten treffen. Doordat PreciseMail op het grensvlak van Internet en uw interne mail omgeving opereert, voorkomt het ook dat ongewenst auto-reply berichten (waaronder 'out-of-office' berichten) worden teruggezonden naar de afzender (een SPAMmer kan hierdoor niet zien of een gebruikt mailadres valide is). Tenslotte wordt misbruik van uw kostbare resources hierdoor optimaal tegengegaan. Een eenvoudige rekensom maakt snel duidelijk hoeveel SPAM u eigenlijk kost en wat u kunt besparen.

Wat wint u precies met PreciseMail?

 • uw investering verdient zichtzelf in korte tijd terug
 • de produktiviteit van uw medewerkers neemt toe
 • misbruik van uw netwerk-en systeem resources neemt af, doordat SPAM bij binnenkomst meteen wordt verwijderd
 • het wordt mogelijk voor gebruikers om zelf hun e-mail te beheren, zodat belangrijke berichten niet verloren gaan
 • het beheer van uw mail service vergt minder tijd
 • PreciseMail is zeer accuraat bij het identificeren van SPAM en het verwijderen ervan
 • de werking is aan te passen aan de specifieke wensen van uw organisatie
 • het proces van updaten is veilig: het is niet nodig om ten behoeve van de update service bepaalde poortnummers door te laten binnen uw firewall
 • authenticatie van PreciseMail kan desgewenst gebaseerd worden op LDAP, waardoor het mogelijk wordt te integreren met Active Directory of andere, LDAP gebaseerde directory servers.


Hoe werkt PreciseMail nu precies?

 • PreciseMail combineert een zgn. 'Bayesian artificial intelligence engine' met een geavanceerde analyse van berichten ('heuristic analysis'). Het resultaat is een zeer accuraat anti-SPAM filter. 'Bayesian filtering' is gebaseerd op een statistiche analyse van een bericht, inclusief header informatie. Graag verwijzen we naar een uitstekend artikel hierover.
 • Filters zijn aan te passen aan de specifieke behoefte van uw organisatie. De filters binnen PreciseMail kennen weegfaktoren, waarbij tijdens installatie automatisch een goede 'default' waarde wordt ingesteld. Deze weegfaktoren kunt u echter zelf wijzigen, wanneer dat voor uw organisatie beter werkt.
 • Eindgebruikers kunnen 'whitelists' en 'blacklists' zelf bijhouden. Dit vermindert de hoeveelheid systeembeheer en maakt het bovendien mogelijk per gebruiker uitzonderingen te maken op de standaard filtering
 • Behalve 'whitelists' en 'blacklists' die door eindgebruikers worden bijgehouden, is het ook mogelijk de systeembeheerder 'whitelists' en 'blacklists' in te laten stellen.
 • Wanneer PreciseMail een (potentieel) SPAM bericht aantreft zijn er diverse mogelijkheden:
 • het bericht wordt verwijderd
 • het bericht wordt in quarantaine geplaatst
 • het bericht wordt doorgezonden, waarbij in de header van het bericht informatie wordt opgenomen over de 'SPAM' waarde
 • het bericht wordt doorgezonden, waarbij het onderwerp (Subject) is aangepast, bijvoorbeeld met de prefix [SPAM]
 • Bij de laatste twee mogelijkheden kan de eindgebruiker de 'rules' binnen de eigen mailclient gebruiken om berichten te filteren of in bepaalde folders te plaatsen.
 • Gebruikers kunnen regelmatig (automatisch) bericht krijgen van 'in quarantaine geplaatste berichten, die voor hen bestemd zijn
 • Berichten, die in quarantaine zijn geplaatst, kunnen door gebruikers opgevraagd worden zonder tussenkomst van de beheerder
 • Op elk gewenst moment kunt u een gedetailleerde rapportage opvragen. Een voorbeeld van een dergelijke rapportage laat zien dat u waardevolle informatie tot uw beschikking hebt.

Een overzicht van de vele mogelijkheden die PreciseMail u kan bieden vindt u hier.


Beschikbaarheid

PreciseMail vormt een 'add-on' produkt en kan gebruikt worden in combinatie met de volgende mailservers:

 • Sendmail v8.12 of hoger op:
  - Solaris SPARC of Intel v2.6, v8 of hoger
  - RedHat Linux v7.2 of hoger
  - RedHat Linux Enterprise Edition v3.0 of hoger
 • Oracle Communications Messaging Server (voorheen iPlanet/SunONE Messaging Server) V6.3 of hoger, op:
  - Solaris SPARC
 • PMDF Internet Messaging server server V6.1 of hoger op:
  - Solaris SPARC of Intel v2.6, v8 of hoger
  - Tru64 UNIX v4.0D of hoger
  - OpenVMS VAX v6.1 of hoger
  - OpenVMS Alpha v6.2 of hoger
  - RedHat Linux ES 5 of hoger.

De 'proxy' versie van PreciseMail maakt het mogelijk deze anti-spam oplossing met elke SMTP gebaseerde mailserver te combineren.

De leverancier heeft een handig overzicht opgesteld van criteria, welke u kunt hanteren bij de evaluatie van anti-spam produkten en meer in het bijzonder, dit anti-spam produkt.


Voor een produkt overzicht van PreciseMail kijkt u op:

http://www.process.com/precisemail/antispam.html