Consultancy E-mail

In de volgende situaties kan Sonnection kennis en ervaring inbrengen:

 • het ontwerp en de bouw van een (nieuwe) e-mail infrastructuur, op basis van Oracle Communications Messaging Server, Postfix of PMDF Internet Messaging, of een combinatie hiervan.
 • de integratie van verschillende e-mail omgevingen, bijvoorbeeld bij een merger van twee of meer bedrijven of bedrijfsonderdelen
 • migratie van een bestaande mailomgeving naar een nieuwe mailomgeving, bijvoorbeeld een migratie naar Postfix, Oracle Communications Messaging Server, Microsoft Exchange, Lotus Notes/Domino of PMDF Internet Messaging
 • het analyseren van uw e-mail infrastructuur, het opsporen van zwakke plekken en het doen van aanbevelingen om te komen tot een betere e-mail voorziening,
 • het opstellen van naamgevingsconventies en het implementeren ervan met technische middelen,
 • projecten waar op basis van open standaarden een e-mail service moet worden ingericht en waarbij hoge eisen gesteld worden aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid, snelheid en schaalbaarheid,
 • trainingen op het gebied van PMDF Internet Messaging, Internet Mail protocollen en standaarden (SMTP, ESMTP, POP3, IMAP) of de relatie ervan met gerelateerde protocollen als DNS en LDAP,
 • consultancy op het gebied van Internet technologien die gebruikt kunnen worden om spam en phishing tegen te gaan: SPF, DKIM, DMARC,
 • het opstellen van Service Level Agreements (SLA's) en bij het controleren op het leveren van prestaties, die binnen een SLA zijn afgesproken,
 • advies bij toepassing anti-virus en/of anti-spam voorzieningen voor e-mail, waarbij een lage TCO voorwaarde is
 • advies op het gebied van wet- en regelgeving voor wat betreft e-mail (compliancy), bijvoorbeeld bij de implementatie van de Europese richtlijn Data Retentie

Maak gebruik van onze ervaring op het gebied van Internet mail, welke in meer dan 20 jaar is opgebouwd.