Consultancy Directory Services

in de volgende situaties kan Sonnection kennis en ervaring inbrengen:

  • het ontwerp en de bouw van een op LDAP gebaseerde directory service infrastructuur, met gebruikmaking van Oracle Directory Server Enterprise Edition software, OpenDJ of OpenLDAP
  • de integratie van een e-mail infrastructuur met een op LDAP gebaseerde directory service. De directory server hierbij kan bijvoorbeeld OpenLDAP zijn, of Active Directory, OpenDJ, Oracle DSEE of Novell E-Directory.
  • het besparen van kosten door integratie van diverse bestaande applicaties met Active Directory of een willekeurige LDAP server
  • het maken van scripts voor bulk aanpassingen in een directory server
  • vragen en/of problemen bij het ontsluiten van Active Directory middels het LDAP protocol


Tegenwoordig ondersteunen veel producten LDAP en in het bijzonder Active Directory (zoals Business Objects, PeopleSoft, Cisco IP Phone etc.). Het is echter onze ervaring dat het configureren van dergelijke produkten om gebruik te kunnen maken van LDAP/AD vaak geen 'plug and play' betreft. In veel gevallen vereist dit kennis omtrent de manier waarop LDAP connecties worden opgezet, welk LDAP schema in gebruik is en hoe LDAP filters kunnen worden geoptimaliseerd. Sonnection kan u helpen om tijd en kosten te besparen bij het integreren van deze produkten met LDAP/Active Directory.