Copyright 1996-2016 door Sonnection B.V., Nieuwlandseweg 44, 
3824 XT Amersfoort, Nederland.

Alle rechten voorbehouden. Het is toegestaan om de inhoud van deze
website te bekijken, te bewaren en uit te printen. Voorts is het
toegestaan om de teksten te reproduceren en te verspreiden voor
niet-commerciële (privé) doeleinden, onder de volgende voorwaarden:

  1. Bij reproductie en verspreiding mag de inhoud hiervan niet
    gewijzigd worden
  2. Deze copyrightverklaring wordt toegevoegd.
  3. Het is niet toegestaan om beeldelementen van deze website te reproduceren of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.